PAKIRANJE

6 X 1KG

POPUST

Kada kupujete u ukupnoj vrijednosti
većoj od 20 €, imate pravo na na popust od 5%.

Kada kupujete u ukupnoj vrijednosti
većoj od 50 €, imate pravo na na popust od 10%.